ELMA :: Komunikacja bezprzewodowa :: Systemy easySMS, easyGPRS  
Konfigurator easySMS

Konfigurator easySMS

Programem do parametryzacji pracy modemu współpracującego ze sterownikiem easy jest program Konfigurator easySMS.

Ustawiane parametry to:

  • Numer dostępowy sieci, w której wykupiona jest karta SIM.
  • Numer PIN karty SIM.
  • Osiem nr telefonów, na które ma być wysyłana wiadomość SMS. Pierwszy nr jest numerem specjalnym, na który możemy uzyskać informacje o zmianie wszystkich markerów bitowych.
  • Ustawienie czasu odpytywania modemu przez sterownik.
  • Ustawienie zbocza danego markera bitowego, na które ma reagować modem. Nastawienie markerów bitowych o nr od 17 do 96 generuje wysłanie wiadomości o stałej treści np.: Marker 84 state = 1
  • Wpisanie odpowiedniej treści wiadomości SMS (max 80 znaków) dla odpowiednich markerów (M1=SMS o treści 1, M2=SMS o treści 2, ...M16=SMS o treści 16), która ma być wysłana w przypadku inicjalizacji markera w sterowniku. W treści SMSu wpisanie kodu MBXX, MWXX, MDXX, (gdzie XX jest numerem markera) spowoduje wyświetlenie aktualnej wartości znajdującej się w danym markerze. Wyświetlana informacja liczbowa jest wartością bez znaku (USINT, UINT, UDINT).