ELMA :: Komunikacja bezprzewodowa :: Systemy easySMS, easyGPRS  
easySMSeasyGPRSGPRS dla Xsystem

Modem GSM

easySMS

Opis urządzenia

Modemy easySMS umożliwiają automatyczne wysyłanie wiadomości tekstowych do telefonów komórkowych. Istnieje możliwość wysłania wiadomości na skrzynkę e-mail lub na stronę internetową pod warunkiem zastosowania SMSC (Centrali smsowej). Służby utrzymania ruchu otrzymują doskonałe narzędzie pozwalające na monitorowania instalacji i obiektów bez bezpośredniej obecności personelu. Informacje o stanach awaryjnych przekazywane na telefon komórkowy pozwalają na szybką reakcję służb technicznych, co efektywnie zmniejsza czas przestoju urządzeń oraz zapobiega powstawaniu zagrożeń.

Modem easySMS komunikuje się ze sterownikiami easy 500/700/800/MFD łączem szeregowym RS232 (port programowania easy), przez które odpytuje sterownik o wartość wszystkich markerów. Modem posiada oprogramowanie konfiguracyjne, gdzie ustawiamy numery markerów bitowych na zmianę których, ma zainicjalizować wysłanie wiadomości SMS. Do parametryzacji modemów służy dedykowane oprogramowanie - konfigurator.

Opis modemu easySMS:
 • komunikacja ze sterownikiem easy poprzez RS232,
 • działanie na kartach wszystkich dostępnych operatorów sieci GSM,
 • wysyłanie wiadomości tekstowych generowanych programem wykonywanym w sterowniku easy,
 • automatyczne wysyłanie 16 programowalnych wiadomości (do 80 znaków) na cztery z ośmiu zaprogramowanych numerów telefonów,
 • automatyczne wysyłanie 80 stałych wiadomości sms na jeden nr telefonu,
 • możliwość tworzenia wiadomości dynamicznych (w treści wiadomości umieszczane są wartości pobierane z markerów sterownika)
 • możliwość odpytywania sterownika poprzez wysłanie wiadomość sms o aktualną wartość markerów,
 • możliwość zmiany wartości markerów poprzez wysłanie z telefonu wiadomości sms do modemu.
 • możliwość odpytania o stan komunikacji modemu ze sterownikiem easy poprzez wysłanie wiadomość sms z telefonu.

Elementami składowymi kompletnego zestawu do wysłania wiadomości tekstowych SMS są:

 • Sterownik programowalny EASY 500/700/800/MFD
 • Konfigurator
 • Modem easySMS
 • Antena
 • Przewód Easy800-PC-CAB lub Easy-PC-CAB
 • Gniazdo przejściowe RS 232 male/male
 • Przewód zasilający

Modem podłączamy do sterownika poprzez kabel programowania EASY (Easy-PC-CAB lub Easy800-PC-CAB) i łącze przejściowe dostarczane z modemem. Istnieje możliwość zakupu kabla łączącego bezpośrednio modem ze sterownikiem easy (Easy-PC-CAB-GSM lub Easy800-PC-CAB-GSM).