ELMA :: Komunikacja bezprzewodowa :: Systemy easySMS, easyGPRS  
TelWin



EasyWin

w przygotowaniu...

TelWin

System TelWin jest nowoczesnym pakietem oprogramowania z grupy SCADA (ang.Supervisory, Control And Data Aquisition). Umożliwia kontrolę oraz sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi. System nie ogranicza (w pełnej wersji) wielkości kontrolowanych obiektów. System ma charakter rozproszony tzn. poszczególne funkcje systemu są realizowane przez pracujące równolegle moduły. Moduły te mogą być zainstalowane na różnych stacjach roboczych pracujących w ramach lokalnej sieci komputerowej. Możliwe jest również zainstalowanie wielu modułów na jednej stacji. Dzięki wbudowaniu narzędzi do rozbudowy sposobu prezentacji i sterowania nadzorowanym procesem, istnieje możliwość samodzielnej rozbudowy aplikacji systemu TelWin przez użytkownika końcowego.

Najistotniejsze cechy systemu TelWin:

 • możliwość stosowania w dowolnej gałęzi przemysłu
 • praca w środowisku Microsoft Windows (98, 2000, XP)
 • modułowa architektura klient-serwer
 • elastyczność i skalowalność - wersja jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa
 • rozbudowane możliwości komunikacyjne pozwalające na tworzenie instalacji rozproszonych w ramach sieci LAN/WAN
 • obsługa szerokiej gamy łączy komunikacyjnych do łączności z urządzeniami obiektowymi (łącza szeregowe bezpośrednie, łącza GSM/GPRS, linie komutowane, łącza radiowe, sieci LAN/WAN)
 • rozbudowany system alarmów i zdarzeń
 • możliwość dostępu do danych poprzez przeglądarkę WWW
 • rozbudowany mechanizm archiwizacji danych i generowania raportów
 • szeroka gama modułów komunikacyjnych do współpracy z urządzeniami obiektowymi
 • obsługa interfejsów OPC, DDE, ODBC
 • obsługa języka skryptowego do realizacji dowolnych procedur użytkownika
 • prezentacja danych w oparciu o schematy technologiczne
 • narzędzia do rozbudowy i modyfikacji aplikacji systemu standardowo dostępne dla użytkownika końcowego
 • obsługa łączy zapasowych do urządzeń obiektowych
 • możliwość pracy w układzie gorącej rezerwy

TelWin po przez serwer systemu realizuje następujące zadania:

 • gromadzenie i przetwarzanie danych
 • rozbudowane mechanizmy raportowania danych
 • przechowywanie danych w postaci plików dyskowych lub w bazie SQL

System TelWin daje możliwość prezentacji danych w szerokim zakresie:

 • dane prezentowane w postaci schematów tworzonych w oparciu o grafikę wektorową.
 • Pełna skalowalność schematów
 • Szeroka gama obsługiwanych formatów graficznych(BMP, JPG, GIF, DIB, WMF, CUR)
 • Bogaty zbiór gotowych komponentów graficznych.