ELMA :: Komunikacja bezprzewodowa :: Systemy easySMS, easyGPRS  
Konfigurator easySMS

Opis konfiguratora easySMS

Konfigurator easySMS umożliwia przygotowanie modemu do pracy ze sterownikiem easy 500/700/800/MFD.

Konfigurator posiada dwa rzędy funkcyjne. Pasek poleceń oraz zakładki.

Pasek poleceń pozwala wybrać okno realizujące funkcje Pobierz, Wyślij, Wczytaj, Zapisz oraz Pomoc.

Pasek poleceń oraz zakładki
Pobierz
Funkcja ta pozwala na pobranie aktualnych ustawień z modemu easySMS. Wybieramy port komputera, do którego podłączony jest modem oraz ustalamy prędkość transmisji.
Wyślij
opcja ustawień komunikacji pomiędzy komputerem a modemem z możliwością przesłania konfiguracji do modemu.
Wczytaj
wyczytywanie ustawień z odpowiedniego pliku komputera, do konfiguratora.
Zapisz
zapisuje aktualnie ustawioną konfigurację do pliku.
Pomoc
plik pomocy.

Pasek zakładek umożliwia parametryzację pracy modemu z siecią GSM i sterownikiem EASY.

Pasek poleceń oraz zakładki
Karta SIM Easy Soft
Zakładka ta służy do zaprogramowania w modemie nr PIN karty SIM, wybrania numeru centrum SMS operatora sieci GSM (IDEA 48501200777, ERA 48602951111, PLUS 48601000310) oraz osiem numerów telefonów, na które będziemy wysyłać wiadomości tekstowe. Numer uprzywilejowany jest to numer, na który mogą być wysyłane wiadomości SMS o stałej treści ustawiane w zakładce "Markery". Dla każdego numeru telefonu możemy przypisać informację, np.: nazwisko właściciela telefonu. Informacje te przechowywane są w pliku konfiguracji.
Treści SMS Easy Soft
Rozwijane menu wyboru numeru markera bitowego (od M1 do M16) z programu sterownika EASY. Zmiana podszas realizacji programu sterownika wartości markera generuje wysłanie przez modem wiadomości SMS. Dla każdego markera (od M1 do M16) przypisujemy treść w polu edycyjnym treść SMS. Treść SMS'a może zawierać max 80 znaków i może być dynamiczna lub statyczna. W treści SMS'a umieszczenie kodu MBXX, MWXX, MDXX, (gdzie XX jest numerem markera) spowoduje wyświetlenie aktualnej wartości znajdującej się w danym markerze. Odczytywania jest wartość markerów typu Bajt MB, Word MW, Double Word MD, Wyświetlana informacja liczbowa jest wartością bez znaku (USINT, UINT, UDINT). Aby uaktywnić wysyłanie wpisanej treści SMS'a należy odznaczyć zbocze zmiany stanu markera, na jakie ma reagować modem i nr telefonu, na jaki ma być wysyłany SMS. Każda wiadomość może być wysłana na cztery różne numery telefonów.
Markery Easy Soft
W tej zakładce ustalamy treść wiadomości SMS informaującą o stanie markerów bitowych. W przypadku sterownika easy800 i MFD, markery od M17 do M96. W przypadku sterownika easy500/700 dostępne są markery bitowe od M17 do M32 odpowiednio w sterowniku oznaczone jako N1 do N16. Aby uaktywnić wysyłanie takiego SMS'a należy odznaczyć zbocze zmiany stanu markera, na jakie ma reagować modem - zbocze narastajace lub opadające . SMS'y o stałej treści są wysyłane wyłącznie na numer uprzywilejowany. Wiadomość taka ma następującą postać: Marker:<Numer_Markera>;State: <Wartość> np: Marker 66; State: 1.
Modem Easy Soft
W zakładce znajdują się następujące informacje: wersji aplikacji, identyfikator urządzenia, ustawienia zegara czasu rzeczywistego RTC (Realy Time Clock) modemu. Rozwijane menu umożliwia wybranie typu sterownika, z którym ma współpracować modem. Ostatnim parametrem do ustawienia jest "interwał odpytywania", czyli częstotliwość odpytywania sterownika przez modem wyskalowana w sekundach. Domyślnie ustawiona jest wartość 10 sek.
Status
Pasek statusu zawiera informacje o sposobie zasilania modemu, nastawie zegara i poziomie sygnału. Nastawa zegara jest zapisywana na karcie SIM. Zaprogramowanie modemu, w którym nie ma karty SIM spowoduje nieprawidłową nastawę zegara.