ELMA :: Komunikacja bezprzewodowa :: Systemy easySMS, easyGPRS  
TelWinEasyWin

w przygotowaniu...

TelWin

Architektura systemu

System TelWin zaprojektowany jest zgodnie z modelem klient-server. Każdy z modułów może pełnić jedną lub dwie podstawowe funkcje.

  • Serwera danych którego zadaniem jest udostępnienie danych uzyskanych bezpośrednio z urządzeń pomiarowych lub odpowiednio przetworzonych innym modułom pełniącym funkcje klienta. Przykładem modułu pełniącego rolę servera jest program obsługujący komunikację z urządzeniem np.:sterownikiem PLC
  • Użytkownika danych przykładem modułu realizującego funkcje klienta jest Przykładem modułu realizującego funkcje klienta jest program odpowiedzialny za prezentacje danych bezpośrednio operatorowi

Dopuszczalne jest również łączenie obydwu podstawowych funkcji (serwera i klienta) w jednym module W zależności od konfiguracji podsystemu komunikacyjnego MK można wyróżnić dwie podstawowe konfiguracje systemu TelWin:

  • konfiguracja jednostanowiskowa pozwala na korzystanie z systemu TelWin na pojedynczej stacji roboczej bez korzystania z sieci lokalnej. Wszystkie moduły systemu TelWin muszą pracować jednocześnie na jednym komputerze.
  • konfiguracja jednostanowiskowa daje możliwość zbudowania, z wykorzystaniem sieci lokalnej, systemu rozproszonego, który może składać się z wielu serwerów systemu TelWin oraz z wielu stanowisk wykorzystywanych do wizualizacji nadzorowanego procesu. systemu rozproszonego, który może się składać z wielu stanowisk wykorzystanych do wizualizacji nadzorowanego procesu.