ELMA :: Komunikacja bezprzewodowa :: Systemy easySMS, easyGPRS  
easySMSeasyGPRSGPRS dla Xsystem

Modem GSM

easySMS

Działanie modemu easySMS.

Modem easySMS komunikuje się ze sterownikiem easy łączem szeregowym RS232 (port programowania easy), przez które odpytuje sterownik o wartość wszystkich markerów. Modem posiada oprogramowanie konfiguracyjne, gdzie ustawiamy numery markerów bitowych na zmianę których, ma zainicjalizować wysłanie wiadomości SMS. W konfiguratorze programujemy również: treść sms'ów, nr telefonów na które mają być wysyłane wiadomości.