ELMA :: Komunikacja bezprzewodowa :: Systemy easySMS, easyGPRS  
easySMSeasyGPRSGPRS dla Xsystem

Modem GSM

easyGPRS

Opis urządzenia

Pakietowa transmisja danych GPRS (General Packet Radio Sernice) umożliwia stałe połączenie bezprzewodowe dla przesyłu radiowego danych w sieciach telefonii komórkowej GSM. GPRS jest znakomitą technologią o wielu zastosowaniach, takich jak przesyłanie wiadomości w instalacjach przemysłowych.

Kanały komunikacji GPRS są wykorzystywane tylko podczas przesyłania pakietów, więc nie muszą być przypisywane przez cały czas temu samemu użytkownikowi i dzięki temu usługi GPRS są tańsze. Naliczania opłat zależy od ilości przesyłania danych. Inna korzyść polega na tym, że szybsza transmisja danych oznacza brak konieczności dopasowania aplikacji do mniejszych szybkości innych systemów bezprzewodowych. Zwiększa się dostępność aplikacji dla mobilnych użytkowników, którzy mogą łączyć się z komputerami przenośnymi, multimedialnymi witrynami i podobnymi aplikacjami.

Modem easy gprs wykorzystuje transmisję pakietową GPRS. Pozwala to na efektywne monitorowanie tak jednego jak wielu rozproszonych obiektów. Dane pomiarowe oraz stany obiektów zarządzanych przez przekaźniki easy mogą być przesyłane poprzez protokół TCP/IP w trybie on-line. Wykorzystanie transmisji GPRS daje możliwość stworzenia centrum dyspozytorskiego zarządzającego monitorowanymi obiektami. Narzędziemi do monitorowania, wizualizacji, prezentacji raportów, sygnalizacji alarmów w trybie on-line mogą być komercyjne przeglądarki internetowe lub aplikacje SCADA.

Dane z markerów odczytywane ze sterownika są przerzucane w modemie do tablicy ulokowanej w obszarze Holding Registers od adresu bazowego 0 i udostępniane w komunikacji GPRS za pośrednictwem protokołu MODBUS. Tworzenie pakietu danych Holding Registers odbywać się będzie poprzez Configurator easy gprs. Stosowanie urządzeń zdalnej komunikacji umożliwia tworzenie instalacji rozproszonych o zcentralizowanej strukturze zarządzania gdzie sterowniki easy pracują jako slave. Komunikacja ze sterownikami easy w systemie GPRS jest dwustronna, czyli dane mogą być wysyłane jak i pobierane ze sterownika.

Układ sterowania oparty na sterownikach easy z pakietową transmisją danych GPRS, bezpośrednio współpracuje z systemem TelWin, który jest nowoczesnym pakietem oprogramowania z grupy SCADA, umożliwiającym kontrolę oraz sterowanie aplikacjami przemysłowymi.

Dane odebrane są bezpośrednio prezentowane na ekranie komputera w formie schematów synoptycznych, wykresów, mogą być również archiwizowane i wykorzystywane do raportów zestawieniowych i raportów alarmowych.

Firma ELMA rozwiązuje kompleksowe problemy techniczne związane ze zdalnym sterowaniem, metrologią i wizualizacją procesów przemysłowych, począwszy od fazy konsultacji i projektu, poprzez kompletację, dostawę urządzeń, wykonanie i wdrożenie konkretnej aplikacji.

Bardzo chętnie dzielimy się naszą wiedzą i każdy może liczyć na naszą pomoc z zakresu bezprzewodowej transmisji danych.